Close

Who’s Who

Collector Office

Name Designation Address Phone
Shri Kaushlendra Vikram Singh (IAS)Collector GwaliorCollectorate Gwalior751-2446200
Shri H B SharmaADM RuralCollectorate Gwalior
Shri Yunush KureshiDeputy CollectorCollectorate Gwalior0751-2346967
Shri Anil BanwariaDy CollectorCollectorate Gwalior0751-2446228

Zila Panchayat

Name Designation Address Phone
Shri Ashish Tiwari(IAS)CEO Zila PanchayatZila Panchayat Gwalior0751-2340342

SDMOffice

Name Designation Address Phone
Shri Vinod SinghJoint Collector , SDM LashkarSDM Office Lashkar
Shri Prakhar Singh(IAS)SDM DabraSDM Office Dabra07524-222600
Shri Ashok Singh ChouhanSDM Morar
Shri Sanjeev KhemariyaSDM GhantigaonSDM Office Ghantigaon
Shri C.B. PrasadSDM Jhansi RoadSDM Office Jhansi Road0751-2446242
Shri Ashwani RawatSDM BhitarwarSDM Office Bhitarwar07525-287100
Smt. Pushpa PushamSDM Morar RuralCollectorate Gwalior0751-2446225
Shri Prdeep Singh TomarSDM Gwalior CityCollectotare Gwalior0751-2446248